Skip to Content »

Michi’s blog » archive for July, 2012

 Jonas Thente och innumeracy

  • July 2nd, 2012
  • 11:55 pm

Jonas Thente har tyckt till på DN. Matematik är ett föråldrat skolämne, eftersom alla har miniräknare.

Jag har en historia jag hörde idag, som jag skulle vilja ta upp. En god vän (och universitetslärare i matematik) till mig förklarade hur han gör för att hantera fuskare på hans matematiktentor. Han sätter sig med studenten, och föreslår att de går igenom alla förklaringarna för varför det misstänkta fusket inte är fusk — och för varje ursäkt, så bedömer de sannolikheten att just de kunde ha hänt, och räknar samman sannolikheterna.

“Jag missade att vi inte fick ha miniräknare.”
“Ja, okej då. Ska vi säga 50/50 på den?”
“Mmmmm.”

och så där fortsätter det. Till sist, efter lagom många ursäkter, så räknar de ihop sannolikheten att allt verkligen hänt som studenten sagt; med de sannolikheter studenten själv gått med på — och ger studenten motsvarande andel av de poäng han annars hade fått. I utbyte slipper studenten disciplinnämnd och FUSKAR-stämpel och kan ta enbart en körd tenta som straff…